Kivivõrguga keris

Ühele või mõlemale küljele lisakivide ladumise võimalus. Lisakivid suurendavad soojusmahtuvust leiliruum jääb kauemaks ajaks soojaks.
Samuti väheneb külgmise soojuskiirguse mõju külgneva(te)le seinale ja leililavale.
Lisakivid vähendavad ülekütmisega tekkivat tuleohtu, kuid pikendavad ca 10% võrra kütmisaega.